ZASADA LUBIENIA I SYMPATII

Lubimy ludzi podobnych do nas samych, niezależnie od tego, czy podobieństwo dotyczy cech osobowości i charakteru, stylu życia czy wyglądu. Stąd też ci, którzy chcą, abyśmy ich polubili, mogą to osiągnąć poprzez przedstawianie siebie jako ludzi podobnych do nas.

lubieniasympatii